04 okt Videokonferanseutstyr

Nordtun gikk også høsten 2015 til innkjøp av videokonferanseutstyr som i dag kan knytte oss opp mot alle sykehus i Norge. Spesialistleger, lærings og mestringssentre, telemedisin m.m. Nordtun anser det som en unik kvalitet og kvalitetssikring å kunne spille på lag med/ hente kompetanse og veiledning i alle saker der det er behov. Videokonferansesystemet gjør også at vi kan følge alle konferanser/seminarer og fagprogrammer som er koblet opp til systemet.