Ventetid

For pasienter på opphold dekket av Helse Nord

Du finner gjennomsnittlig ventetid for å komme inn ved Nordtun ved å lese på Helse Nord’s ventetidsoversikt

Oversikten viser gjennomsnittlig forventet ventetid – i antall uker – til de ulike tilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord.

For private/pårørende – selvbetalende

Ta kontakt ved spørsmål om ventetid.

For kommunale pasienter

Det er egne inntaksteam for kommunale pasienter.
Ta kontakt med ditt tildelingskontor for mer informasjon om ventetid.

Du kan også ta kontakt med oss direkte for nærmere avklaring

Kontakt oss om lurer på angående ventetid.