Ledige stillinger sykepleier

09 mai Ledige stillinger sykepleier

Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Helgelandskysten i Meløy kommune – med fjell, isbre og skjærgård i nærområdet.  Vi driver rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, og gir tilbud til ulike pasientgrupper. Driften er basert på avtale med RHF Helse Nord. Her behandler vi fra og med 2015,  ortopediske pasienter, revmatikere, hjerneslagpasienter, kols, pasienter med komplekst og sammensatte lidelser  og gruppetilbud til tinnitus og Mb.menière. Vi har plass til 55 brukere, i hovedsak på enkeltrom. Nordtun har 45 ansatte i et godt og stabilt arbeidsmiljø. Nordtun er en kunnskapsbedrift med stort potensiale for utvikling. Som arbeidsgiver er vi medlem av NHO og følger deres avtaleverk. Se www.nordtun.no for flere opplysninger.

 

Vi utlyser nå 2 sykepleierstillinger, begge  i inntil 100 %

 

Mulighet for oppstart i stilling fra ca. 1. august, eller tidligere, etter avtale. Kvalifikasjonskrav er off. godkjent sykepleier eller annen tilsvarende helsefaglig høyskoleutdanning.   Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, mastergrad, eller spesialisering innen relevante fagområder, men dette er ingen betingelse.

Avdelingen er døgnbemannet med sykepleiere og hjelpepleiere / helsefagarbeidere, og med arbeid hver 3. helg. Tverrfaglighet, brukermedvirkning og helhetlig tilbud til brukerne er viktige utviklingsområder og arbeidsprinsipper for oss. Arbeidsoppgavene innebærer sykepleierfaglig oppfølging av pasientene, bl.a. mottak og utskriving av pasienter, oppfølging med prøvetaking, sårstell, ADL, oppfølging og observasjon ved medisinering, informasjon og veiledning, kartlegging og oppfølging av rehabiliteringsbehov i samarbeid med det øvrige behandlingspersonale, delta i tverrfaglige samarbeid. Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges.  Har du lyst til å prøve ut «det gode liv» i naturskjønne Meløy ?

Har du ”stå på evner”, er kreativ og har godt humør, vil du passe godt inn hos oss.

Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, i tillegg til kjøkken-, renholds- og teknisk personale.  Vi har i tillegg avtaler med ulik supplerende fagkompetanse.

Vi kan tilby: Gode arbeidsforhold med velutstyrt åpen avdelingsbase. Tilrettelegging for faglige utviklingsmuligheter. Varierte pasientgrupper. Kolleger og ledelse som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Flyttegodtgjørelse – behjelpelig med bolig(tjenestebolig). Barnehage og grunnskole i nærheten.

Nærmere opplysninger om stillingen på telefon 75 72 13 00, spør etter avdelingssykepleier Tanja Solhaug (90087755), daglig leder Sverre Monsen(99549693) eller nestleder Arvid Reindal (91755289).
Søknad med CV, og kopi av autorisasjon sendes til sverre@nordtun.no ,  eller Nordtun HelseRehab, Nordtunveien 15, 8170 ENGAVÅGEN innen 15.06.2017 .