Søknadskjema

For pasientgrupper som er dekket av Helse Nord

For å bli henvist til oss på refundert grunnlag
må du kontakte din fastlege.

For nedlastning av søknadsskjema bruk lenken under:
www.helse-nord.no/opptrening-og-rehabilitering/category2851.html

For private/pårørende
Ønsker du å betale oppholdet selv kan du ta direkte kontakt med oss, husk da å oppgi at du søker på privat grunnlag. Du kan også bruke søknadskjemaet i linken under.

For forsikringsopphold

Forsikringsselskaper har egne avtaler
– ta kontakt direkte med ditt forsikringsselskap.

For kommunale pasienter

Opphold som er dekket av kommunen.

Har din kommune rehabiliteringsavtale?

Ta kontakt med tildelingskontoret i din kommune, de kommunene som har avtale med oss har egne søknadskjema.

Er det noe du lurer på angående søknadskjema så ta kontakt med oss.