Rehabilitering som forsikringssak

Egne avtaler med forsikringsselskapene

Nordtun HelseRehab har egne avtaler med forsikringsselskapene om privat rehabilitering.
Kontakt ditt private forsikringsselskap og hør om muligheten for rehabilitering ved Nordtun HelseRehab.

Du kan også ringe oss direkte ved spørsmål om ditt forsikringsselskap har avtale med oss:

Ta da kontakt med daglig leder
Telefon 75721300
E-post post@nordtun.no

Er det noe du lurer på angående rehabilitering som forsikringssak, kontakt oss.