Priser og egenandeler

For pasientgrupper som er dekket av Helse Nord

Egenandelen for oppholdet er kr 128,- pr. døgn.
(pr. 1. januar 2015)

Prisen inkluderer full pensjon, undersøkelser og behandlinger, konsultasjoner, fysioterapi, psykolog, medisinsk service og mulighet til å delta i alle våre aktivitetstilbud og fasiliteter ellers.

  • Vi gjør oppmerksom på at yrkesskader og krigspensjonister kan få full refusjon for opphold.
  • Utgifter til opphold i private rehabiliteringsinstitusjoner kan gi fradragsrett i selvangivelsen, og teller med i beregning av utgifter for Egenandelstak 2

Mer informasjon om egenandeler finner du her.

Reisedekning

Ved godkjent opphold på Nordtun, får du dekket reisekostnadene fullt ut. Dette gjelder innenfor HelseNord RHF’s område (Nordland, Troms og Finmark), og på billigste, praktiske og forsvarlige måte.

Om du kommer fra annen helseregion, får du dekning for reiseutgifter til din nærmeste behandlingsinstitusjon i egen region.

Mer informasjon om egenandeler finner du her.

For private/pårørende – selvbetalende

Ta kontakt for oss med et godt tilbud.

For forsikringskunder

Kontakt ditt forsikringsselskap.

For kommunale pasienter

Det er egne ordninger for kommunale pasienter.
Ta kontakt med ditt tildelingskontor for mer informasjon.

Er det noe du lurer på angående pris og egenandeler, ta kontakt med oss.