Pasienter etter kreft

Rehabiliteringstilbud for pasienter etter kreft

Informasjon om tilbudet

Nordtun HelseRehab har de siste ti årene gitt tilbud om rehabilitering etter kreftsykdom.

Vi gir i dag tilbud om spesialisert individuell kreftrehabilitering. Likevel holder vi løpende
oversikt over pasientgrunnlaget for å kunne arbeide gruppebasert
og har mulighet til å kunne iverksette gruppetilbud ved behov.

Det å få en kreftdiagnose og gjennomgå behandling setter spor både fysisk og psykisk. Erfaring og forsking viser at det tar tid å bygge seg opp etter både kreftsykdom og behandling. Å ha gode motivatorer, kunnskap og verktøy for å komme tilbake til livet på en best mulig måte er en god investering i framtiden.

Et rehabiliteringsopphold på Nordtun kan være starten på en god rehabiliteringsprosess for akkurat deg. Hos oss vil du oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor. Vi arbeider tverrfaglig og benytter en helhetlig tilnærming.

Vårt fokus er dine ressurser, muligheter og ikke minst hva som skal motivere deg for å nå dine mål. Du vil ha en fast kontaktperson under hele oppholdet.
Forskning viser at det å få faglig oppfølging og veiledning i tiden etter avsluttet behandling gjør det lettere å komme tilbake til en aktiv hverdag. Vi vil også rette fokuset på viktigheten av faglig oppfølging og veiledning for å forebygge følgetilstander, seinskader og bivirkninger.

Tilbudet hos oss er til deg som har vært igjennom kreftbehandling og anser behandlingsforløpet som avsluttet. Hos oss vil du lære fysiske og psykiske mestringsstrategier for å finne tilbake til din rolle i liv og arbeid.

 

Under vil du se en oversikt over hva et slikt opphold kan innebære

  • Individuelt tilrettelagt trening
  • Individuell samtale med psykolog
  • Individuell oppfølging lege/kreftsykepleier
  • Lymfødembehandling ved spesialisert fysioterapeut
  • Oppmerksomt nærvær trening i grupper (mindfulness)
  • Avspenning (gruppe)
  • Turer ute i terrenget
  • Trening i utendørs treningspark
  • Trening i varmebasseng
  • Kreative aktiviteter
For henvisning til rehabilitering etter kreft

Ta kontakt med din fastlege, sykehusavdeling eller behandlende lege om muligheter og søknadsprosess.
Ved spørsmål omkring henvisning og inntak kontakt oss på tlf 75721300 – spør etter avdelingsleder medisinsk service.

Henvisning sendes til:

 

Nordtun HelseRehab
Nordtunveien 15
8170 ENGAVÅGEN