Ortopedi

Pasienter med Ortopediske inngrep (Ortopedi)

Informasjon om tilbudet

Nordtun har over 20 års erfaring med denne pasientgruppen, og godt innarbeidede rutiner.
Stabilt personale i alle ledd har opparbeidet seg stor erfaring.
Fast samarbeid med Nordlandssykehuset ang. spesialistlege, undervisning og hospitering.

Tilbudet er rettet mot pasienter som har gjennomgått forskjellige ortopediske operasjoner:

 • Protesekirurgi (hofte, kne, skulder o.a.)
 • Bruddkirurgi (lårhals og underarm, m.m.)
 • Ledd og bløtdelsinngrep(muskel, sene, kapselskader, avstivninger, m.m.)
 • Rygg- og nakkekirurgi

Henvisning skjer direkte fra Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset(Mo i Rana), og fra andre sykehus i h.h.t. våre inntakskriterier. Fortløpende individuelt inntak. Opererte tas inn etter 4.-7. postoperative dag. Tilbudet gis som døgntilbud.

Mål

 • redusere smerter
 • fremme tilhelningsprosessen
 • bedre funksjonsnivå og grad av selvhjulpenhet
 • øke grad av selvstendighet og mestringsevne.
 • tilbake til eget hjem, arbeid og fritid.
 • fjerne usikkerhet og fremme trygghet
 • fokusere på muligheter
 • bedre allmenntilstand
 • bedre livskvalitet

Tiltak
Alle våre pasienter får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg, som vil ta hensyn til alder, funksjonsnivå, fysisk kapasitet, smerter, o.a. Sammen med pasienten kartlegges individuelle problemstillinger, ressurser og mål, og det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet.

Underveis vil mål og tiltak bli gjennomgått på vårt ukentlige tverrfaglige samarbeidsmøte, som evaluerer og vurderer endringer og problemstillinger som oppstår underveis i oppholdet. Ved sammensatte og kompliserte problemstillinger setter vi sammen mindre team, som bistår pasienten med å nå sine mål.

Det individuelt tilpassede behandlingsopplegget vil kunne bestå av

 • Kartlegging, undersøkelser og vurderinger v/aktuelle behandlere
 • Medisinsk oppfølging av lege og spesialistlege
 • Sår, laboratorie og pleieoppfølging ved pleieavdelingen
 • Fysioterapi(egen terapeut som følger deg gjennom oppholdet)
 • Ergoterapi(bl.a. trening i praktiske dagligdagse gjøremål )
 • Oppfølging fra miljøarbeidere
 • Medisinsk treningsterapi(MTT) i rikt utstyrt treningssal
 • Slynge, Terapimaster, terapiballer, terapideig, treningsstrikk, balansebrett og – puter m.m.
 • Dynamiske skinner(Kinetec), Håndtrening i varm parafinvoks
 • ADL-trening(dagligdagse gjøremål)
 • Utetrening og utedag
 • Gruppetrening
 • Avspenningsgruppe
 • Gruppeundervisning (Hofte-, kne-, ryggskole)
 • Bassengtrening (35 °C)
 • Svært godt tilrettelagt for egentrening
 • Elektroterapi, varme- og kalde pakninger
 • Kostveiledning og evt. diett(på medisinsk grunnlag)
 • Hjelpemiddelvurdering og – tilpassing
 • Kontakt med hjemkommunen før hjemreise

I tillegg kommer vårt generelle velvære og trivselstilbud, som er viktige for å oppnå et godt utbytte av oppholdet – fotpleie, frisør, aromaterapi, underholdning på stua, filmkvelder, bingo, andakt, minikonserter, bussturer, uteanlegget, m.m.m.

Vårt tverrfaglige team består av

 • Lege
 • Psykolog
 • Spesialistlege – ortopedisk kirurgi
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeut
 • Folkehelserådgiver
 • Sykepleiere
 • Hjelpepleiere
 • Miljøarbeider
 • Assistenter

Nordtun er meget godt tilrettelagt for ortopediske pasienter med blant annet:

 • heiser mellom etasjene
 • elektriske døråpnere
 • rommene er standard-utrustet med hjelpemidler (gripetang, skohorn, strømpepåtrekker, toalettforhøyer)
 • rommene har tv/radio m/fjernkontroll, trådløst bredbånd samt sykesignalanlegg
 • rommene er åpne og praktisk innredet med regulerbar hvilestol m/fotkrakk
 • romslig spisesal med plass for rollator og prekestol, krykkeholdere montert ved bordene
 • servicevennlig betjening
 • Svært godt tilrettelagt for egentrening(åpen treningssal og bassenganlegg til sent på   kvelden, tilpassede egentreningsprogram)
 • Bassenganlegg med sklihemmende gulv, vegghåndtak i dusjer,  varslingsanlegg tilgjengelig fra bassenget, overvåkningsanlegg
  • Uteanlegg med tilrettelagte og helårsåpne

Søknad / henvisning

Kontakt din fastlege for søknadsprosess. Helse Nord RHF har etablert Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger til denne ytelsen skal sendes RVE for vurdering.

Adresse for søknad
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ

Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

E-post: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)

Kontaktinformasjon, Nordtun HelseRehab: Se mer informasjon på nettsiden vår eller ring oss på 75 721300