Oppmerksomhetstrening som behandling

22 mar Oppmerksomhetstrening som behandling

Oppmerksomhetstrening (også kjent som mindfulness) ble høsten 2016 innført som en del av behandlingstilbudet på Nordtun HelseRehab. Hovedelementet er opptrening av oppmerksomhet i her-og-nå-situasjonen gjennom pusteøvelser, enkle tilstedeværelse-meditasjoner, kroppsavspenning og grunnleggende yogaøvelser.

Metoden viser effekt blant annet på pasienters opplevde smerte, følelsesmessige problemer, stress, angst og depresjon. Resultatet av å være oppmerksom på for eksempel sin egen smerte med aksept og åpenhet blir annerledes enn å være oppmerksom med frykt og selvbebreidelse. Førstnevnte åpner for forandring, mens sistenevnte forsterker opplevelsen av smerte. Fra og med 2017 har Nordtun innført oppmerksomt nærvær som en del av den kognitive helhetstenkningen. Terapeuten arbeider tett med psykolog, fysioterapeut, lege (medisinsk service). Vi jobber terapeutisk i grupper og/eller en – til en ved behov.

Behandlingen er en del av folkehelsetilbudet på Nordtun, der vi legger fokuset på metoder for hjelp til selvhjelp og at pasientene deltar aktivt i sin egen behandling og helingsprosess fra første dag.

Metodene er enkle å videreføre etter hjemkomst.
Den foreløpige evalueringen gir positive tilbakemeldinger.