Om oss

«Vi gjør oppmerksom på at gaver til Nordtun gir rett til skattefradrag. Les mer om ordningen her. I 2018 har du rett på skattefradrag for gaver med en samlet årlig verdi på 500 – 40.000 kroner. Dette innebærer opp til 9200 kr i fradrag i skattepliktig inntekt.»

OM OSS

Nordtun har 30 års erfaring med pasienter – disse med variasjon i alder, funksjonsnivå, tilstand og diagnose.

Vår logo uttrykker en sol som stråler ut varme og vekst. I dette uttrykkes flere gode verdier i virksomheten. Sola er symbol på glede, positivitet og varme. Strålene uttrykker bevegelse og aktivitet. Vi ønsker å møte pasientene på denne måten. Et opphold på Nordtun skal gi styrke, kunnskap og motivasjon til å møte hverdagen og livet.

Visjon: «Sammen – opp og frem!»

Dette er et enkelt, tidløst og optimistisk uttrykk, som uttrykker flere elementer ved oss selv, arbeidsform, egne mål/ønsker, samtidig som det uttrykker mål og ønsker for og fra pasientene og evt. andre eksterne partnere – samhandling og ønske om fremgang og vekst.

Verdibegrep: «Sett – hørt – tatt på alvor!»

Over flere år har verdiene «Sett – Hørt – Tatt på alvor!» vært brukt i institusjonen. Dette uttrykker gode og viktige verdier og prinsipper i samhandling med pasienter. Begrepet kan også med fordel tas med i samhandling internt mellom Nordtun-ansatte og mellom  Nordtun og eksterne. Dette reflekterer også de verdier som ligger i våre vedtekter.

Forretningside

«Vi tilbyr rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, – og rehabiliteringstjenester til andre aktører.» Vårt hovedområde er og vil være rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vi har siden 2011 åpnet vår fokus opp også mot andre områder. Vi driver med rehabilitering, men har nå også begynt å rette oss mot kommunal rehabilitering, og tilbyr rehabilitering også til private. Per i dag er vår drift i aller største grad rettet mot spesialisert rehabilitering.

 

Vi står fast på en klar forretningsidé mot spesialisert rehabilitering, og samtidig satser vi alltid på å være tilstede i markedet, utvide og bygge gode tilbud for private, kommunale og andre.

 

 

MILJØFYRTÅRN

I 2014 ble vi første gang sertifisert som Miljøfyrtårn. I mai 2019 ble vi re-sertifisert.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport

 

 

HISTORIE

Nordtun HelseRehab er en moderne rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten. Institusjonen ble åpnet i 1985 av en stiftelse med navnet Nordtun Rekonvalesenthjem.

 

Stiftelsen hadde sitt utspring fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Den gang var oppfatning i helsevesenet at man etter sykdom, eller operasjoner skulle hvile seg til nye krefter.

 

Etter hvert, mot slutten av 80-tallet endret denne oppfatningen seg drastisk mot fysisk aktivitet og opptrening. Nordtun tok til seg disse nye tankene og endret driften og navnet til Nordtun Opptreningssenter (1993). I flere år var det stor fokus mot nettopp opptrening, aktivisering og fysioterapi.

 

Gradvis ble synet på viktigheten av aktivitet og opptrening igjen endret. Man måtte tenke mer helhetlig, og trening var da kun ett av flere viktige elementer. Begrepet Rehabilitering oppstod i andre halvdel av 90-tallet med et nytt fokus mot brukernes egne resurser, mestring, brukermedvirkning og tverrfaglig behandlingsfilosofi. Nordtun tilpasset seg gradvis disse nye tankene, og endret nå navnet til Nordtun HelseRehab (2003). Fortsatt er det samme stiftelse som driver senteret.

Nordtun eier i dag en stor eiendom – den tidligere embetsmannsgården og lensmannsgården Valla Nedre 38/1. Eiendommen ligger på Engavågen i Meløy, og omfatter landbruksarealer, boligområder, udyrkede og annet arealer, samt en utrolig vakker og lang strandsone ut mot Vågsbotn og Meløyfjorden. Eiendommen er i dag utbygget til pasientrettede forhold med universelt utformede kaier, turstier og grillplasser. I 2015 ble det også oppført en utendørs, opplyst treningspark til benyttelse for alle.

 

Hovedbygningen ligger plassert ned mot sjøen ved roten av ”Dyrneset”. Valla Nedre var etter forholdene en fin og stor gård i Meløy, med mange påstående bygninger. Under hovedgården var det også flere husmannsplasser bl.a. Dyrneset – et spesielt idyllisk område ytterst i Vågsbotn. Den siste som drev Valla Nedre var Lensmann Tønset.

 

Eiendommen ble solgt på 50-tallet til Den Evg. Luth. Frikirke, som den gangen trengte eiendommen for bygging av Nordtun Framhaldsskole. Framhaldsskolene forsvant etter hvert, og i en periode var skolen en avdeling under Vefsn Landbruksskole. Deretter ble skolen drevet som kurs og leirskole. Senere ble eiendommen overtatt av stiftelsen Nordtun HelseRehab, som også overtok ansvaret for Nordtun-skolen. Skolen ble nå utleid og skolen drives i dag av organisasjonen Ungdom i Oppdrag(UIO). UIO driver i dag en internasjonal disippeltreningsskole for ungdommer.