Nordtun styrker seg for framtiden

Herre med bart 04Nordtun har de siste årene hatt stort fokus på omstilling.

Omstillingen pågår kontinuerlig mot mer effektivitet, raskere puls og større pasientmengde på kortere tid. Dette har i første rekke stillet høye krav til fagpersonene på senteret og deres kapasitet til å klare denne omstillingen.

Det er også gjort grep fra ledelsen i denne fasen, det er gjort nyansettelser og det er søkt om omstillingsmidler. Omstillingsmidlene har gjort at det har skapt muligheter for å tenke innovativt og det er gjort en omstilling på ledernivå som ruster Nordtun for fremtiden. Dette er bakgrunnen for at Nordtun ble valgt ut som en av to bedrifter av Innovasjon Norge i deres. Du kan lese «Tilbakeblikk 2015» her (under aktuelt)

Bilde Innovasjon Norge 10