Nordtun best ut i evalueringsrapport

21 mar Nordtun best ut i evalueringsrapport

Årsrapport – rambøll 2016

Fjorårets evaluering fra Rambøll er klar (2016). Nordtun leverer igjen. På den landsdekkende evalueringen av rehabiliteringstjenester kommer Nordtun jevnt over bedre ut enn de andre rehabiliteringsenterne som er med i evalueringen. I evalueringen vises det også at på tross av nedkortet oppholdstid fra HelseNord, presterer Nordtun på samme nivå som året før (2015).

Vedlagt ligger oppsummeringen av rapporten