Muskel-/skjelettplager

Pasienter med Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer

Informasjon om tilbudet

Nordtun har lang erfaring med denne pasientgruppen, og godt innarbeidede rutiner.
Stabilt personale i alle ledd har opparbeidet seg stor erfaring. Nordtun samarbeider med sykehusene i Nordland,
og spesielt med Nordlandssykehuset, Bodø’s nevrologiske avdeling. Tilbudet gis som døgntilbud.

Målgruppe

Tilbudet er rettet mot pasienter som har inflammatorisk revmatisk sykdom. Tilbudet gis som døgntilbud.

Målgruppe

 • Smertetilstander
 • Medfødte tilstander
 • Kroniske tilstander
 • Rygglidelser
 • Degenerative sykdommer, artroser, slitasjer, belastningslidelser

Målsetting

 • redusere smerter
 • stabil/bedre leddstatus
 • bedre funksjonsnivå og grad av selvhjulpenhet
 • øke grad av selvstendighet og mestringsevne.
 • tilbake til eget hjem, fritid og arbeid.
 • fokus på ressurser ikke på svakheter
 • prøve ut trening for om mulig å unngå operative inngrep
 • unngå dekondisjonering
 • bedre allmentilstand
 • bedre livskvalitet

Tiltak
Alle våre pasienter får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg, som vil ta hensyn til sykdom, alder, funksjonsnivå, fysisk kapasitet, smerter, o.a. Sammen med pasienten kartlegges individuelle problemstillinger, ressurser og mål, og det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet. Underveis vil mål og tiltak bli gjennomgått på vårt ukentlige tverrfaglige samarbeidsmøte, som evaluerer og vurderer endringer og problemstillinger som oppstår underveis i oppholdet. Ved sammensatte og kompliserte problemstillinger setter vi sammen mindre team, som bistår pasienten med å nå sine mål.

Det individuelt tilpassede behandlingsopplegget vil kunne bestå av:

 • kartlegging, undersøkelser og vurderinger v/aktuelle behandlere
 • Medisinsk oppfølging av lege og spesialistlege
 • Sår, laboratorie og pleieoppfølging ved pleieavdelingen
 • Fysioterapi(egen terapeut som følger deg gjennom oppholdet)
 • Ergoterapi(bl.a. trening i praktiske dagligdagse gjøremål )
 • Oppfølging fra miljøarbeidere
 • Medisinsk treningsterapi(MTT) i rikt utstyrt treningssal
 • Slynge, Terapimaster, terapiballer, terapideig, treningsstrikk, balansebrett og – puter m.m.
 • ADL-trening(dagligdagse gjøremål)
 • Utetrening og utedag
 • Gruppetrening
 • Avspenningsgruppe
 • Gruppeundervisning (Hofte-, kne-, ryggskole)
 • Bassengtrening (35 °C)
 • Svært godt tilrettelagt for egentrening
 • Elektroterapi, varme- og kalde pakninger
 • Kostveiledning og evt. diett(på medisinsk grunnlag)
 • Hjelpemiddelvurdering og – tilpassing
 • Kontakt med hjemkommunen før hjemreise

I tillegg kommer våre generelle velvære og trivselstilbud, som ikke desto mindre er viktige for å oppnå et godt utbytte av oppholdet – fotpleie, underholdning på stua, filmkvelder, bingo, andakt, minikonserter, bussturer, uteanlegget, m.m.m.

Vårt tverrfaglige team består av

 • Lege
 • Spesialistlege – ortopedisk kirurgi
 • Psykolog
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Folekehelserådgiver
 • Sykepleier
 • Hjelpepleier
 • Miljøarbeider
 • Assistenter

Nordtun er meget godt tilrettelagt for pasienter med rygglidelser med blant annet:

 • heiser mellom etasjene
 • elektriske døråpnere
 • rommene er standard-utrustet med hjelpemidler (gripetang, skohorn, strømpepåtrekker, toalettforhøyer)
 • rommene har tv/radio m/fjernkontroll,  trådløst bredbånd, samt sykesignalanlegg
 • rommene er åpne og praktisk innredet med regulerbar hvilestol m/fotkrakk
 • romslig og lys spisesal m/mulighet for valg av flere stoltyper og evt. ståbord
 • servicevennlig betjening i alle ledd
 • Svært godt tilrettelagt for egentrening (åpen treningssal og bassenganlegg til sent på kvelden, tilpassede egentreningsprogram)
 • Bassenganlegg med sklihemmende gulv, vegghåndtak i dusjer, varslingsanlegg tilgjengelig fra bassenget, overvåkningsanlegg
 • Uteanlegg med tilrettelagte og helårsåpne rullestolveier
 • Turbuss m/rullestolplass

Søknad / henvisning

Kontakt din fastlege for søknadsprosess. Helse Nord RHF har etablert Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger til denne ytelsen skal sendes RVE for vurdering.

Adresse for søknad
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ

Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34
E-post: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)

Kontaktinformasjon, Nordtun HelseRehab:
Nordtun HelseRehab

Se mer informasjon på webside eller ring oss på 75 721300