21 des MILJØFYRTÅRN!

Nordtun er nå godkjent som Miljøfyrtårn. Gjennom systematisk arbeid har vi satt fokus på sunne og gode miljøer for våre ansatte, for pasienter og for omgivelsene. Godkjenningen er gitt for tre år, etter bransjekrav for sykehjem, for restaurant og kafé, og for renhold.

I godkjeningen fra sertifisøren heter det: «Nordtun er en veldrevet bedrift.  Bedriften har en miljøgruppe der også daglig leder deltar.  … Her stilles konsekvent miljøkrav i alle ledd.»

Nordtun HelseRehab ønsker å bidra til å skape sunne og friske miljøer for ansatte, pasienter og omgivelsene. Vi vil gjennom et godt helse-, miljø og sikkerhetsarbeid unngå enhver skade og uheldige påvirkninger i arbeidsforholdet, samt skape sunne og friske arbeidsmiljø for alle ansatte.

En del av kravene til oss er at vi også fortrinnsvis benytter leverandører som har miljøfyrtårnsertifikat eller annen type miljøsertifisering.  Vi ønsker også å benytte lokale leverandører – f.eks. ved å kjøpe kortreist mat ved kjøkkenet.

Nordtun benytter seg av naturen rundt i sitt rehabiliteringsarbeid.  Med vår beliggenhet har vi unike muligheter i form av tilrettelagte turveier og uteanlegg for øvrig.

Vi ber derfor om tilbakemelding  fra leverandører om hvilke miljøtiltak man har iverksatt.