09 des Mestringskurs tinnitus om MB. Menierè 2016

Vi planlegger 4 kurs, «Rehabilitering for hørselshemmede», i 2016, med inntill 13 deltakere på hvert kurs. Målgruppen er personer med sterke plager.

Søknader sendes fra fastlege, eller spesialist via Regional Vurderingsenhet (RVE) ved Helse Nord. Henvisninger behandles fortløpende.  Reiseregning ihht regelverket.

 

Følgende uker er satt opp:

Uke 16 og 17 (18-30 april)
Uke 21 og 22 (23 mai- 2 juni)
Uke 36 og 37 (5-17 september)
Uke 38-39 (19 september – 1 oktober)