Mestringskurs for Tinnitus og Mb.mèniere

21 jan Mestringskurs for Tinnitus og Mb.mèniere

Informasjon og oversikt over mestringskurs/rehabilitering for hørselshemmede 2019:

I Nordtuns tilbud «rehabilitering for hørselshemmede» vil vi i 2019 invitere til fem mestringskurs for Tinnitus og Mb.mèniere.

Målgruppen er personer med sterke plager. Du kan søke gjennom din fastlege og/eller spesialist lege.

Søknaden sendes til regional vurderingsenhet (RVE) ved Helse Nord. Ønsker du å lese mer om kurset finner du det under informasjon om våre tilbud ved sanseforstyrrelser her

Henvisninger til kursene behandles fortløpende. Reisen dekkes i henhold til regelverket.

Kursdatoer 2019 er:

–          Uke 14 + 15 – fra 1/4 – 13/4.

–          Uke 22 + 23 – fra 29/4 – 11/5.

–          Uke 24 + 25 – fra 17/6 – 29/6.

–          Uke 36 + 37 – fra 09/9 –  21/9.

–          Uke 38 + 39 – fra 23/9  – 05/10.


Ta forbehold mhp nok deltakere. Et av kursene blir oppfølgingskurs (dvs. for de som har deltatt på grunnkurs før) om det blir nok søkere.

Trenger du selv eller kjenner noen som trenger hjelp til å mestre overnevnte hørselsplager, nøl ikke med å søke – eller ring oss for mer informasjon.

Kontaktinformasjon:
Telefon 75721300
e-post: sverre@nordtun.no
www.nordtun.no