Kurskalender 2020

13 feb Kurskalender 2020

Kurskalender for gruppeopphold ved Nordtun HelseRehab 2020

Velkommen til kurs på Nordtun HelseRehab!

Ved å delta på et gruppeopphold hos oss vil du oppleve høy faglig kompetanse, gruppesamhold, trening både individuelt og i grupper, latter, gjenkjennelse, og ikke minst vennskap. Fordelen med deltagelse på gruppeopphold er:

–        Håp når andre mestrer

–        Universalisering («det er ikke bare meg»)

–        Identifikasjon med andre

–        Læring og rådgivning gjennom mellommenneskelig handling

–        Gruppesamhold som motiverende faktor

–        Følelser slipper lettere til

–        Gruppesamtaler og deltagelse stimulerer til personlig initiativ og ansvar

–        Kan gi større frihet til å observere

–        Kan gi muligheter til å arbeide med mellommenneskelige vansker

–        Kan gi flere ideer

Det vil etterhvert legges ut mer informasjon om temakursene. Klikk inn på det kurset du ønsker informasjon om.

Fastlege eller sykehuslege kan sende henvisning til gruppeopphold via Regional vurderingsenhet.

Du kan delta på privat opphold, på dag eller døgnopphold – ring oss for priser.
Du kan selvfølgelig også gjerne kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon.

Kreftkurs – livsmestring og rehabilitering
KOLS -gruppeinntak
Tinnitus og Menière – grunnkurs, del 1
Tinnitus og Menière – oppfølgingskurs, del 2
Tinnitus – arbeidsrelaterte kurs, NAV