Ledig stilling sykepleier

16 okt Ledig stilling sykepleier

Har du lyst til å prøve ut «det gode liv» i naturskjønne Meløy?

Nordtun HelseRehab søker sykepleier

 

Stiftelsen Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Engavågen i Meløy kommune på Helgelandskysten, med fjell, fjorder, isbreen Svartisen og en rik skjærgård i nærområdet. Området er attraktivt for friluftsaktiviteter både på fjell og sjø, vinter og sommer. Se f.eks. www.visitmeloy.no eller meloytettpaa.no .  På Nordtun HelseRehab driver vi rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten basert blant annet på avtale med RHF Helse Nord. og gir tilbud til mange pasientgrupper. Vi gir tilbud innen ortopedi, muskel-/skjelettplager, revmatikere, hjerneslag, kols, kreft, komplekst og sammensatte lidelser og gruppetilbud til tinnitus og Mb.menière. Vi har plass til 50 brukere på enkeltrom. Våre 45 ansatte er godt kvalifisert, og organisert i 4 avdelinger. Nordtun HelseRehab ble ISO sertifisert mai 2019 og vi er et Miljøfyrtårn. Vi er en kunnskapsbedrift med potensial og mål om videre satsing og utvikling.  Se for øvrig www.nordtun.no.

Vi søker sykepleier fast stilling inntil 100 % fra 19. november 2019 eller etter avtale.

Kvalifikasjonskrav er off. godkjent sykepleier.

Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, mastergrad, eller spesialisering innen relevante fagområder, men ingen betingelse.  Avdelingen er døgnbemannet med sykepleiere og hjelpepleiere / helsefagarbeidere, og med arbeid hver 3. helg. Tverrfaglighet, brukermedvirkning og helhetlig tilbud til brukerne er viktige arbeidsprinsipper for oss. Arbeidsoppgavene innebærer sykepleierfaglig oppfølging av pasientene, bl.a. mottak og utskriving av pasienter, oppfølging med prøvetaking, sårstell, ADL, oppfølging og observasjon ved medisinering, informasjon og veiledning, kartlegging og oppfølging av rehabiliteringsbehov i samarbeid med det øvrige behandlingspersonale, delta i tverrfaglige samarbeid.

Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

Personlig egnethet og samarbeidsevner er viktig for oss.

Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, i tillegg til kjøkken-, renholds- og teknisk personale.  Vi har i tillegg avtaler med ulik supplerende fagkompetanse.

Vi kan tilby: Gode arbeidsforhold med velutstyrt åpen avdelingsbase. Tilrettelegging for faglige utviklingsmuligheter. Varierte pasientgrupper. Kolleger og ledelse som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Flyttegodtgjørelse – behjelpelig med bolig(tjenestebolig). Barnehage og grunnskole i nærheten.

Nærmere opplysninger om stillingen på telefon 75 72 13 00, spør etter avdelingssykepleier Ruth-Ellinor Johansen eller Nestleder Ann-Karin Doyle Lillehaug (94158578).

 

Søknad med CV, og kopi av vitnemål og autorisasjon sendes til ann-karin@nordtun.no, eller Nordtun HelseRehab, Nordtunveien 15, 8170 ENGAVÅGEN innen 30. oktober.