Ledig stilling, fast 100% sykepleier

Nordtun lyser ut fast stilling, sykepleier 100%

 

Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Helgelandskysten i Meløy kommune – med fjell, isbre og skjærgård i nærområdet. Området er attraktivt for friluftsaktiviteter både på fjell og sjø.

 

Vi driver rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, og gir tilbud til ulike pasientgrupper. Driften er basert på avtale med RHF Helse Nord. Her behandler vi fra ogmed 2015, ortopediske pasienter, revmatikere, hjerneslagpasienter, kols, pasienter medkomplekst og sammensatte lidelser og gruppetilbud til tinnitus og Mb.menière.

 

Her er plass til 55 brukere, i hovedsak på enkeltrom. Vi er vel 45 ansatte i et godt arbeidsmiljø, og Nordtun er en kunnskapsbedrift med stort potensial for utvikling. Som arbeidsgiver er vi medlem av NHO og følger deres avtaleverk.

 

 

Sykepleier: Vi søker sykepleier i inntil 100 % stilling fra mai, eller etter avtale. Kvalifikasjonskrav er off. godkjent sykepleier eller annen tilsvarende helsefaglighøyskoleutdanning. Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, mastergrad, eller spesialisering innen relevante fagområder, men ingen betingelse. Avdelingen er døgnbemannet med sykepleiere og hjelpepleiere / helsefagarbeidere, og medarbeid hver 3. helg. Tverrfaglighet, brukermedvirkning og helhetlig tilbud til brukerne er viktige arbeidsprinsipper for oss. Arbeidsoppgavene innebærer sykepleierfaglig oppfølging av pasientene, bl.a. mottak og utskriving av pasienter, oppfølging med prøvetaking, sårstell, ADL, oppfølging og observasjon ved medisinering, informasjon og veiledning, kartlegging og oppfølging av rehabiliteringsbehov i samarbeid med det øvrige behandlingspersonale, delta i tverrfaglige samarbeid. Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges.

Har du lyst til å prøve ut «det gode liv» i naturskjønne Meløy ? Har du gode evner i samhandling og samarbeid med/om pasienten, vil du passe godt inn hos oss. Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, i tillegg til kjøkken-,renholds- og teknisk personale. Vi har i tillegg avtaler med ulik supplerende fagkompetanse.

 

 

Vi kan tilby: Gode arbeidsforhold med velutstyrt åpen avdelingsbase. Tilrettelegging for faglige utviklingsmuligheter. Varierte pasientgrupper. Kolleger og ledelse som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Flyttegodtgjørelse – behjelpelig medbolig (tjenestebolig). Barnehage og grunnskole i gangavstand.

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen på telefon 75 72 13 00, spør etter avdelingssykepleier Tanja Solhaug (90087755), daglig leder Sverre Monsen(99549693) eller nestleder ArvidReindal (91755289).

Søknad med CV, og kopi av autorisasjon sendes til sverre@nordtun.no , eller Nordtun HelseRehab, Nordtunveien 15, 8170 ENGAVÅGEN innen 19 mars .