Kurskalender 2020

13 feb Kurskalender 2020

Kurskalender for gruppeopphold ved Nordtun HelseRehab 2020

Velkommen til kurs på Nordtun HelseRehab! Ved å delta på et gruppeopphold hos oss vil du oppleve høy faglig kompetanse, gruppesamhold, trening både individuelt og i grupper, latter, gjenkjennelse, og ikke minst vennskap. Fordelen med deltagelse på gruppeopphold er:

–        Håp når andre mestrer

–        Universalisering («det er ikke bare meg»)

–        Identifikasjon med andre

–        Læring og rådgivning gjennom mellommenneskelig handling

–        Gruppesamhold som motiverende faktor

–        Følelser slipper lettere til

–        Gruppesamtaler og deltagelse stimulerer til personlig initiativ og ansvar

–        Kan gi større frihet til å observere

–        Kan gi muligheter til å arbeide med mellommenneskelige vansker

–        Kan gi flere ideer

 

Klikk deg inn på temakursene under for nærmere informasjon om kursinnhold og –datoer. Fastlege eller sykehuslege kan sende henvisning til gruppeopphold via Regional vurderingsenhet. Du kan gjerne kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon.

Er du privatperson og ønsker opphold, kan dette tilbys både på dag og døgnopphold. Ta kontakt for tilbud.

 

14 dagers mestringskurs KREFT
3 ukers mestringskurs KOLS
14 dagers mestringskurs for tinnitus og meniere
14 dagers mestringskurs for tinnitus og menière oppfølging
1 ukes mestringskurs for tinnitus