Innovasjon Norge valgte Nordtun

12 apr Innovasjon Norge valgte Nordtun

Av 27 omstillingsområder i Norge ble Meløy valgt ut. I Meløy ble Nordtun valgt ut som viktig i omstillingsprosessen fordi Nordtun skaper kompetansearbeidsplasser. «Noe det er stort behov for i Meløy» ( -sitat Stine Estensen, daglig leder omstillingsstyret). Dette er markert gjennom at Nordtun er frontet som en av to bedrifter i landet, dette gjøres i regionalomstillings årlige blad Tilbakeblikk 2015. Vil du lese mer kan du se på regional omstillings nettsider: Tilbakeblikk 2015