Informasjon til pasienten

Praktisk informasjon

Hva skal jeg pakke til oppholdet? Hvordan mat serveres og når? Hva tilbyr Nordtun meg som pasient eller pårørende?
Her finner du praktisk informasjon om ditt opphold på Nordtun.

Priser og egenandeler

For pasienter dekket av HelseNord:
Egenandelen for oppholdet er kr 128,- pr. døgn. (pr. 1. januar 2016)
Prisen inkluderer full pensjon, undersøkelser og behandlinger, konsultasjoner, fysioterapi, psykolog, medisinsk service og mulighet til å delta i alle våre aktivitetstilbud og fasiliteter ellers.

Her finner du mer  informasjon om priser, egenandeler og reisedekning for pasienter og pårørende.

Ventetid

For pasienter på opphold dekket av Helse Nord:
Du finner gjennomsnittlig ventetid for å komme inn ved Nordtun her: Helse Nord’s ventetidsoversikt
Her finner du informasjon om ventettid.

Timeplan

Se vår ukentlige timeplan for aktiviteter.

Ut over den faste timeplanen vil du følges opp til faste timer hos medisinsk avdeling (lege og ortoped), fysioterapeut, ergoterapeut eller andre. Oppfølgingsplanen legges etter i samsvar med din koordinator for oppholdet.

 

Timeplan for aktiviteter