Hvem får rehabiliteringsopphold?

30 okt Hvem får rehabiliteringsopphold?

Det er mange muligheter for å få et rehabiliteringsopphold på Nordtun HelseRehab.

1. Innsøkninger fra spesialistleger og fastleger:
Det vanligste er å søke om rehabiliteringsopphold gjennom sin fastlege, som nyoperert fra sykehuset eller gjennom sin spesialistlege på sykehuset. Alle opphold innsøkt fra leger og spesialistleger i blir i sin helhet dekket av HELFO, med unntak av pålagt egenandel (opp til frikortgrensen).

2. Kommunal rehabilitering:
Nordtun HelseRehab tilbyr kommunal rehabilitering. Dette er avtaler som Nordtun gjør med den enkelte kommune etter behov. For å sjekke ut om din kommune har kommunal rehabiliteringsavtale, kontakt ditt lokale tildelingskontor. Kommunene har egne økonomiske ordninger.

3. Private opphold:
Du kan når som helst bestille et privat opphold på Nordtun HelseRehab. Du kan bestille døgn, uke eller dagsopphold. Ved private opphold er det litt forskjellige priser etter som hva du ønsker inkludert i oppholdet ditt. Ring oss for priser og informasjon.

4. Forsikringsopphold:
Som bedrift kan du/dere kjøpe rehabiliteringsopphold for dine ansatte på Nordtun. Dette kan være med på å hjelpe dine ansatte tilbake på jobb raskere. Ta kontakt med oss for tilbud!