Hverdagen på Nordtun

Hverdagen på Nordtun

Nordtun er en rehabiliteringsinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten. Nordtun har sin hovedavtale med Helse Nord men har også avtaler med kommuner og forsikringselskap.
Institusjonen drives i dag av Stiftelsen Nordtun HelseRehab.

Etter Forskrift om habilitering og rehabilitering § 2 er rehabilitering «tidsavgrensede, planlagt prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet».

Vi forventer at du vil benytte våre fasiliteter både i og utenfor huset til beste for din egen helse. Alt vårt personell er her for deg under ditt opphold, så nøl aldri med å kontakte oss. Vi håper at oppholdet blir positivt for deg og dine omgivelser, og at tiden du er her benyttes i tråd med intensjonene for oppholdet.

Nordtun HelseRehab skal levere rehabiliteringstjenester til høy kvalitet og til konkurransedyktig pris.  Brukere skal medvirke i utformingen av tjenesten, og vi legger vekt på brukerevalueringer.  Vi håper at alle vil dele sine erfaringer med oss gjennom brukerundersøkelsen som du blir bedt om å fylle ut.

Måltider:

Frokost:        kl 07.45 – 09.00
Lunsj:            kl 11.30-12.30
Middag:        kl 15.30
Kveldsmat:   Selvbetjent

Ukas meny henger på døra inn til spisesalen.
Har du spørsmål angående kosthold, dietter eller lignende kan du ta kontakt med kjøkkensjef, kokk eller sykepleier.
Er det noe du er allergisk mot, ta kontakt med kjøkkenet for en prat innen kl 10.00 den gjeldende dag, så kan du få alternativer.

Vi oppfordrer alle som klarer å rydde opp etter seg etter måltidet. Skittent dekketøy settes i ryddestasjonen og avfall kastes.

Tenk miljø og sorter MATAVFALL, PLASTAVFALL OG RESTAVFALL.

 

Post:
Postadressen fin den tiden du er på Nordtun er:

Ditt navn
Nordtun HelseRehab
Nordtunveien 15
8170 Engavågen

 

Telefon:

Vi har mobilfrie soner på storstua, i spisesalen og på treningssalen. Vis hensyn, spesielt ved samlinger, møter og lignende. Vi har god dekning via telenor’s nett, og dårligere dekning for Telia. Ved dårlig dekning inne på Nordtun kan det hjelpe og enten gå i endene av bygningen eller utenfor bygningen. Det er mulighet for å låne telefon hvis man ikke får dekning til å bruke egen telefon.

 

 

Brannsikkerhet:
Gjør deg kjent med branninstruksene som henger på rommet.

Hvis brannalarmen går: Gå ut av rommet, følg rømningsvei ut til nærmeste samlingssted. Oppsamlingssted er på parkeringsplassen ved fysikalsk avdeling i U.etg. sør.

 

NB:
Hvis du forlater området, gi alltid beskjed til personalet

Skal du gå på turer i nærområdet eller dra på butikken og lignende, så skriver du deg opp i boka som ligger i resepsjonen, og krysser av når du er tilbake. Dette er for din egen sikkerhet. Det samme gjelder ved bruk av båt, sykkel, spark eller el-sykkel.

 

 

Røyking:

Er bare tillatt på anvist plass (i røykebu) i tilknytning til terrassen i 1.etg. Døren ut stenges kl 22.00 og åpnes kl 07.30.

Røyking på rommet er ikke tillatt, og vil medføre et gebyr på kr 1000. Gjentakelse kan medføre utskriving. Det er heller ikke tillatt å røyke utenfor inngangsdører og på terrasser.

 

 

Alkohol eller andre rusmidler:

Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller andre rusmidler.

 

 

Parfyme:

Vis hensyn og bruk minst mulig parfymerte produkter, dette gjelder også parfymerte kremer. Parfyme er svært plagsomt for allergikere, og kan for enkelte gi kraftige astmaanfall.

 

 

Sykdomsprat:

For trivselens skyld oppfordrer vi til å unngå sykdomssnakk! Dette er særlig viktig på stua, i spisesal og treningssal.

 

 

Klesvask:

Du kan vaske klær i vaskeriet som ligger i underetasjen. Hvis du ikke klarer dette selv, kontakter du en fra medisinsk service avdeling. Du betaler 40 kr for en klesvask.

 

 

Oppslagstavla ved heisen:

På oppslagstavla ved heisen i 1.etg finner du nyttig informasjon om hva som skjer på Nordtun av aktiviteter og andre opplysninger. Følg med på tavla for å se om det er noe som er av interesse for deg, det blir hengt opp nye oppslag daglig.

 

 

Resepsjon /kiosk:

I resepsjonen får du utført post- og diverse kiosktjenester.

OBS! Penger og verdisaker bør deponeres i den brannsikre safen i resepsjonen.

 • Kontoret er åpent mandag – fredag i tiden 08.00 – 15.30.
  Alle økonomiske oppgjør vedrørende oppholdet foretas her. Du kan betale med kontant, kort eller giro.
 • Kiosktjenester utføres ved resepsjonen. På kveldstid og i helgene kan du ta kontakt med medisinsk service avdeling for å handle.
 • Salg av egne produkter. Det er ikke anledning for beboere/pasienter å drive åpent salg av egne produkter (håndarbeid, varer, tjenester, service osv).

 

Besøk:

Alle pasienter kan motta besøk, besøkstiden er hele dagen.  Covid 19-situasjonen har innført besøksforbud på alle institusjoner, men ta kontakt med medisinsk service for å finne mulige løsninger for besøk.

Besøk som medfører behov for overnatting, og eventuelt mat, må avtales med resepsjonen eller vakthavende sykepleier, helst 1 dag før besøket finner sted.

Besøkende kan kjøpe måltider. Enkeltmåltider kan betales til kjøkkenet eller i resepsjonen, eller det kan sendes regning. Det kan avtales å belaste pasientens konto.

For informasjon om priser, ta kontakt med medisinsk service.

 

 

Permisjon:

Gi beskjed til personell på vakt når du drar, og når du kommer tilbake.

 

 

Hjelpemidler:

På Nordtun kan du kjøpe diverse småhjelpemidler (krykker, strømpepåtrekkere, gripetang, avspenningscd, skoskjei med mer). Priser for dette finner du på salgsskapet i u.etg. Ta kontakt med personalet hvis du ønsker å kjøpe hjelpemidler, betaling skjer i resepsjonen.

 

 

Fotografering:

Ved fotografering av medpasienter, skal du be om samtykke til å ta bilde. Det er ikke tillat å ta bilder av medpasienter uten samtykket. Dette gjelder også i forhold til å legge ut bilder fra oppholdet på sosialemedier eller lignende.

 

 

Ankomst:

Ved ankomst skal du ha fått utlevert nøkkel til rommet ditt. Påse at du alltid låser døren når du forlater rommet. Ikke oppbevar store pengebeløp på rommet, men deponer dem i safen i resepsjonen. Nordtun fraskriver seg ethvert ansvar for verdisaker og kontanter som du oppbevarer på rommet. Les godt igjennom branninstruksene som henger på rommet ved ankomst.

 

 

Praktiske opplysninger:

Trådløst internett er tilgjengelig – oppkobling uten kode og passord.

TV betjenes ved hjelp av fjernkontroll

Radio finner du på TV + kanaler

Sykesignalanlegg   Alle på Nordtun får utdelt alarmknapp ved ankomst. Bær denne på deg inne og ute.

Hjelpemidler – Alle rommene har strømpepåtrekker og gripetang. Har du behov for flere hjelpemidler, ta kontakt med pleieavdelingen eller ergoterapeut.

 

 

Avreise:

Avreise dagen ønsker vi at rommet er tømt for bagasje og ledig fra senest kl 12.00, slik at rommet kan gjøres i stand til neste pasient. NB: husk å levere tilbake rom-nøkkelen!

Ønsker du å avslutte oppholdet før fastsatt sluttdato utløper, må du gi beskjed i resepsjonen minimum 3 dager før avreise. Hjemreise uten slik forhåndsvarsling innebærer at du må betale for inntil 3 dager.

Det er mulighet for å kjøpe flere døgn selv. Oppslag med priser ligger bakerst i denne mappen, det henger også på tavla i resepsjonen.

Nordtun tilrettelegger hjemreisen, ta kontakt med resepsjonen i god tid før hjemreise.

Betaling av oppholdet (egenandel) foretas i resepsjonen. Bankkort kan benyttes i betalingsterminalen.

 

 

 

Lege/ sykepleier:

Våre leger er stort sett tilstede på alle hverdager. Dette er en del av rehabiliteringstilbudet, og legen er aktiv med i behandlingen. I tillegg vil det være andre spesialister innom ved jevne mellomrom. Snakk med sykepleier/hjelpepleier dersom du ønsker time.

Sykepleier er tilgjengelig hele døgnet.

 

 

Fysioterapi:

Alle pasientene får sin egen fysioterapeut. Fysioterapeuten tar kontakt med pasienten etter ankomst. Du vil få tilrettelagt et individuelt opplegg i form av trening og eventuelt annen behandling. Fysikalsk behandling kan foregå individuelt, i grupper og egentrening.

 

 

Ergoterapi:

Ved behov kan du avtale behandling/oppfølging med ergoterapi.

 

 

Psykolog:

Vi har tilbud om samtale med psykolog som er ansatt hos oss i 50%, ta kontakt med personalet om du ønsker dette.

 

 

Gruppebehandling:

På Nordtun skjer det flere typer gruppebehandling. En oversikt over hvilke gruppetilbud som skjer under ditt opphold, finner du på oppslagstavla ved heisen i 1 etg. Deltagelse i gruppebehandling avtales nærmere med din fysioterapeut.

Her er noen av gruppebehandlingene som skjer på Nordtun:

 • Turer i nærmiljøet.
 • Bassenggruppe. Deltagelse etter avtale med fysioterapeut.
 • Avspenningsgrupper
 • Diverse treningsgrupper
 • Mestringsseminar om aktuelle tema som søvn, stressregulering, smerte og trening m.m

 

Treningssal:

Treningssalen står åpen til din disposisjon fra 08.30 – 22.00.

 

 

Basseng og badstue:

Du sjekker med sykepleier eller fysioterapeut om du kan gå i bassenget.
Bassenget og badstue er til din disposisjon fra kl 08.30 – 22.00. Det er også anledning å bruke bassenget i helgene.

OBS! Gå aldri alene i bassenget. Avtal eventuelt å gå sammen med noen medpasienter. Si i fra til vakthavende pleier før dere går i bassenget i helg og på ettermiddagstid.

 

 

Underholdning:

På storstua skjer det stadig ulike underholdninger, følg med på tavla for å se når disse aktivitetene skjer.

 • Sang og musikk
 • Quiz
 • Bingo
 • Bildefremvisning

 

 

Andakt:

Hver onsdag kl 16.30 er det andakt på storstua. Prest i Den norske kirke, og pastor i Den evangelisk Lutherske frikirke veksler på å ha andakt.

 

Turveier og utendørs treningspark:

Bruk de flotte turveiene som er tilpasset alle funksjonsnivå. Båtbrygge, badebrygge, fiskebrygge, småbåthavn, grillplasser og utsikts-/hvileplasser ligger langs veiene.

Det er merket turstier som går litt ut i terrenget.

Treningsparken som ligger rett ved hovedinngangen er til fri benyttelse. Parken er opplyst og har en liten åpen paviljong i midten.

 

 

Utedag/ turer:

Når det er godt vær arrangerer vi utedag eller turer i nærområdet, da tar vi med oss alle som vil og koser oss ute. Det hender vi griller eller koker kaffe på bål. Oppslag om dette kommer på oppslagstavla ved heisen i 1. etg.

 

 

Utlån:

Det er mulig å låne sykler, turstaver, brodder og spark, dette lånes etter avtale. Ved lån av brodder, betales et depositum på kr 100,-.

Båt, kano og fiskeutstyr kan lånes etter avtale på sommerstid.

 

 

Bussturer:

Arrangeres med jevne mellomrom, til butikken eller sightseeing i området. Informasjon og påmelding på liste henger på oppslagstavla ved heisen i 1. etg.

 

 

Terrasser med utemøbler:

Finner du i sør og sørvest av huset (mot sjøen)