Hverdagen på Nordtun

Informasjons brosjyre
Timeplan

Se vår ukentlige timeplan for aktiviteter.

Ut over den faste timeplanen vil du følges opp til faste timer hos medisinsk avdeling (lege og ortoped), fysioterapeut, ergoterapeut eller andre. Oppfølgingsplanen legges etter i samsvar med din koordinator for oppholdet.

 

Timeplan for aktiviteter