Hvem kan søke opphold?

BEHANDLINGSTILBUD HELSE NORD & HENVISNINGSRUTINER

Vi har avtale med Helse Nord rhf, kommuner med rehabiliteringstilbud og avtaler med forsikringsselskaper. Her vil du finne link til mer informasjon om vårt behandlingstilbud & om HelseNords nye rutiner for henvisning

 

Nye henvisningsrutiner, les her

 

Vårt behandlingstilbud

KOMMUNALE PASIENTER

Nordtun HelseRehab tilbyr kommunal rehabilitering.
For å sjekke ut om din kommune har kommunal rehabiliteringsavtale, kontakt ditt lokale tildelingskontor.

Forsikringsaker

Nordtun HelseRehab tilbyr også rehabiliteringsavtaler med forsikringsselskap.
Kontakt ditt forsikringsselskap for mer informasjon om mulighet til rehabilitering ved Nordtun HelseRehab.

Private/egenbetalende

Ta kontakt ved spørsmål om inntak. Vi vil gjøre vårt ytterste for at pårørende og andre som ønsker opphold får mulighet til dette.