HJERNESLAG OG HJERNESKADE

Rehabiliteringstilbud for pasienter etter hjerneslag
og traumatisk/ervervet hjerneskade –subakutt og kronisk fase

Informasjon om tilbudet

Nordtun har lang erfaring med denne pasientgruppen, og godt innarbeidede rutiner. Vi har stabilt personale i alle ledd som har lang erfaring på feltet. Vi har godt samarbeid med alle sykehus i Nordland, og spesielt godt samarbeid med Nordlandssykehuset, Bodø. Tilbudet gis som døgntilbud.

Målgruppe 
Personer som har hatt hjerneslag og har behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både subakutt og kronisk fase.

Mål
Innlære hensiktsmessige mestringsstrategier etter alvorlig sykdomsforløp, for å gjenoppta deltakelse sosialt, utdannings og arbeidsmessig. Fokus på livsstilsendring, trening, og mestring.

Det vil bli utarbeidd individuell behandlingsplan for alle pasienter.  En i fagteamet er kontaktperson under heile oppholdet, og vi vil ha fokus på styrking av pasientens ressurser og muligheter. Dette blir vurdert individuelt. Både psykolog og lege i tverrfaglig stab har utdanning i kognitiv terapi.

Under viser vi en oversikt over hva det individuelt tilpassede behandlingsopplegget vil kunne bestå av

 • Kartlegging, undersøkelser og vurderinger v/aktuelle behandlere (psykolog, fysioterapeut, folkehelserådgiver m.fl)
 • Medisinsk oppfølging av lege og spesialistlege
 • Sår, lab og pleieoppfølging ved pleieavdelingen
 • Fysioterapi (egen terapeut som følger deg gjennom oppholdet)
 • Ergoterapi(bl.a. trening i praktiske dagligdagse gjøremål )
 • Oppfølging fra miljøarbeidere
 • Medisinsk treningsterapi(MTT) i treningsal med slynge, terapimaster, terapiballer, terapideig, treningsstrikk, balansebrett og – puter m.m.
 • Håndtrening i varm parafinvoks
 • ADL-trening(dagligdagse gjøremål)
 • Utetrening og utedag
 • Avspenningsgruppe
 • Individuell undervisning
 • Bassengtrening (35 °C)
 • Svært godt tilrettelagt for egentrening
 • Varme- og kalde pakninger
 • Kostveiledning og evt. diett(på medisinsk grunnlag)
 • Hjelpemiddelvurdering og kontakt med hjemkommunen og pårørende før hjemreise

I tillegg kommer vårt generelle velvære og trivselstilbud, som er viktig for å oppnå et godt utbytte av oppholdet – vakre uteområder, turgrupper, mindfulnessundervisning, fotpleie, underholdning på stua, filmkvelder, bingo, andakt, minikonserter, bussturer m.m.

Vårt tverrfaglige team består av

 • Lege
 • Psykolog
 • Spesialistlege – ortopedisk kirurgi
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Sykepleier
 • Folkehelserådgiver
 • Hjelpepleier
 • Miljøarbeider
 • Assistenter
 • Logoped(leies inn ved behov)

Resultater
Evaluering og registrering/måling av framgang/endringer gjøres fortløpende underveis i oppholdet. Framgang/endringer underveis, samt sluttstatus beskrives i vårt elektroniske pasientbehandlingssystem. Frivillig utfylling av pasienttilfredshets-kartlegginsgskjema.

Samarbeid
Nordtun har et etablert og godt samarbeid med alle sykehusene i Nordland. Vi har spesielt godt samarbeid med Nordlandssykehuset, Bodø.

Tilrettelegging
Nordtun er meget godt tilrettelagt for hjerneslagpasienter. Vi har

 • Heiser mellom etasjene
 • Elektriske døråpnere
 • Rom tilpasset rullestolbrukere og hjelpetrengende
 • Rommene er standard-utrustet med hjelpemidler (gripetang, skohorn, strømpepåtrekker, toalettforhøyer)
 • Rommene har tv/radio m/fjernkontroll, trådløst bredbånd samt sykesignalanlegg
 • Rommene er åpne og praktisk innredet med regulerbar hvilestol m/fotkrakk
 • Romslig spisesal med plass for rullestol, rollator og prekestol, krykkeholdere montert ved bordene
 • Servicevennlig betjening i alle ledd
 • Svært godt tilrettelagt for egentrening(åpen treningssal og bassenganlegg til sent på kvelden, tilpassede egentreningsprogram)
 • Bassenganlegg med sklihemmende gulv, vegghåndtak i dusjer, bassengheis, varslingsanlegg
 • Tilgjengelig fra bassenget, overvåkningsanlegg
 • Uteanlegg med tilrettelagte og helårsåpne rullestolveier
 • Turbuss m/rullestolplass
For henvisning til rehabilitering etter hjerneslag

Ta kontakt med din fastlege, sykehusavdeling eller behandlende lege om muligheter og søknadsprosess.
Ved spørsmål omkring henvisning og inntak kontakt oss på tlf 75721300 – spør etter avdelingsleder medisinsk service.

Henvisning sendes til:

 

Nordtun HelseRehab
Nordtunveien 15
8170 ENGAVÅGEN