Henvisning og inntak

For pasientgrupper som er dekket av Helse Nord

Det er opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Henvisninger kan nå sendes elektronisk.

Henvisninger skal sendes:
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord) Rehabiliteringsklinikken UNN HF, Postboks 1, 9038 TROMSØ

For mer flere opplysninger og mer informasjon, les mer på http://www.helse-nord.no/aktuelt/nye-henvisningsrutiner-til-private-rehabiliteringsinstitusjoner-article98403-23003.html
Ved spørsmål angående RVE ta kontakt på telefon 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

For private/pårørende – selvbetalende

Ta kontakt ved spørsmål om inntak. Vi vil gjøre vårt ytterste for at pårørende som ønsker opphold får mulighet til dette.

For forsikringskunder

Kontakt ditt forsikringsselskap.

For kommunale pasienter

Det er egne inntaksteam for kommunale pasienter. 
Ta kontakt med ditt tildelingskontor for mer informasjon.

Er det noe du lurer på angående henvisning og inntak, kontakt oss.