Fritt rehabiliteringsvalg

Fritt rehabiliteringsvalg

 

Nye rettigheter til fritt rehabiliteringsvalg fra 1. juli 2017

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

Les mer her
Om fritt rehabiliteringsvalg