For pasienter

Hvem kan søke opphold på Nordtun?

Her finner du informasjon om:

 • Behandlingstilbud Helse Nord
 • Kommunale pasienter
 • Forsikringsaker
 • Private/egen betalende
FØR AVREISE TIL NORDTUN

Her finner du informasjon om:

 • Søknadskjema
 • Henvisning og inntak
 • Priser og egenandeler
 • Ventetid
 • Praktisk informasjon
Hverdagen på Nordtun

Her finner du informasjon om:

 • Informasjonsbrosjyre
 • Hverdagen på Nordtun
 • Timeplan
Etter oppholdet på Nordtun