For helsepersonell

BEHANDLINGSTILBUD Helse Nord

Vi har avtale med Helse Nord rhf, kommuner med rehabiliteringstilbud og avtaler med forsikringsselskaper.

Les her for mer informasjon om våre behandlingstilbud.

SØKNADSKJEMA

For pasientgrupper som er dekket av Helse Nord
For å bli henvist til oss på refundert grunnlag må du kontakte din fastlege.

For nedlastning av søknadsskjema, trykk her:
www.helse-nord.no/opptrening-og-rehabilitering/category2851.html

Henvisning og inntak

For pasienter dekket av HelseNord:
Det er opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Henvisninger kan sendes elektronisk.

For andre pasienter og mer informasjon, les her:

Priser og egenandeler

For pasienter dekket av HelseNord:
Egenandelen for oppholdet er kr 128,- pr. døgn. (pr. 1. januar 2015)
Prisen inkluderer full pensjon, undersøkelser og behandlinger, konsultasjoner, fysioterapi, psykolog, medisinsk service og mulighet til å delta i alle våre aktivitetstilbud og fasiliteter ellers.

Her finner du mer  informasjon om priser, egenandeler og reisedekning for pasienter og pårørende.

Ventetid

For pasienter på opphold dekket av Helse Nord:
Du finner gjennomsnittlig ventetid for å komme inn ved Nordtun ved å lese på Helse Nord’s ventetidsoversikt
Her finner du informasjon om ventettid.

Praktisk informasjon

Hva skal jeg pakke til oppholdet? Hvordan mat serveres og når? Hva tilbyr Nordtun meg som pasient eller pårørende?
Her finner du utfyllende informasjon om ditt opphold på Nordtun.

Aktivitetsoversikt

Se vår ukentlige timeplan for aktiviteter.

Ut over den faste timeplanen vil du følges opp til faste timer hos medisinsk avdeling (lege og ortoped), fysioterapeut, ergoterapeut eller andre. Oppfølgingsplanen legges etter i samsvar med din koordinator for oppholdet.

 

Timeplan for aktiviteter

Sjekkliste før søknad

Nordtun HelseRehab har egne avtaler med forsikringsselskapene om privat rehabilitering.