Før avreise til Nordtun

SØKNADSKJEMA

For pasientgrupper som er dekket av Helse Nord
For å bli henvist til oss på refundert grunnlag må du kontakte din fastlege.

Henvisning og inntak

For pasienter dekket av HelseNord:
Det er opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Henvisninger kan sendes elektronisk.

Hvem kan søke opphold på Nordtun? Les her:

Priser og egenandeler

For pasienter dekket av HelseNord:
Egenandelen for oppholdet er kr 156,- pr. døgn. (pr. 1. januar 2023)
Prisen inkluderer full pensjon, undersøkelser og behandlinger, konsultasjoner, fysioterapi, psykolog, medisinsk service og mulighet til å delta i alle våre aktivitetstilbud og fasiliteter ellers.

Her finner du mer  informasjon om priser, egenandeler og reisedekning for pasienter og pårørende.

Ventetid

For pasienter på opphold dekket av Helse Nord:
Du finner gjennomsnittlig ventetid for å komme inn ved Nordtun ved å gå inn på www.helse-nord.no og søk på ventetider.

Praktisk informasjon

Hva skal jeg pakke til oppholdet? Hvordan mat serveres og når? Hva tilbyr Nordtun meg som pasient eller pårørende?
Her finner du utfyllende informasjon om ditt opphold på Nordtun.