Stilling ledig som overlege

Stilling ledig som overlege

Er du vår nye legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering?
 • Kjenner du at det kribler i nysgjerrigheten når rehabiliteringspotensial skal kartlegges?
 • Kjenner du et brennende ønske om å dele kunnskap med engasjerte medarbeidere?
 • Ønsker du tilgang til unik natur og flotte treningsmuligheter?
Er du en sånn spesialist, har vi en spennende arbeidsplass å tilby, med engasjerte og kompetente medarbeidere som vil ha deg med på laget. Vi skal styrke vår legedekning og søker etter spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering i 100% stilling. Mindre stillingsprosent kan drøftes, ev. i kombinasjon med andre stillinger. Vårt legeteam består i dag av flere spesialister. Indremedisiner, øre-nese-hals spesialist, fysikalsk medisiner og ortopeder. Nordtun HelseRehab har et godt omdømme innen helsevesenet og blant befolkningen i Nordland. Vi ønsker å styrke vår posisjon som en foretrukket rehabiliteringsinstitusjon i Nord-Norge, gjennom en utvidelse og styrking av legetilbudet. Vi arbeider også for å bli godkjent som utdanningsinstitusjon for LIS leger. Legen vil få tilrettelagt et variert arbeidsområde, og vil få en viktig rolle i å delta i utviklingen av helsetilbudene. Legen vil også inngå i lederteam og gi råd til daglig leder. Nordtun HelseRehab har i mange år hatt et nært og formelt samarbeid med Nordlandssykehuset, og samarbeider også med de andre lokalsykehusene i Nordland. Vi har godt innarbeidet samarbeid med primærhelsetjenesten i Nordland, NAV og Hjelpemiddelsentralen. Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, psykolog, hjelpepleiere, miljøarbeider og assistenter. Vi har i tillegg avtaler med ulik supplerende fagkompetanse. Vi ønsker:
 • En lege med interesse for tverrfaglig rehabilitering i svært godt tilrettelagte omgivelser, og som kan være med og lede den faglige utviklingen av Nordtun som rehabiliteringsinstitusjon.
 • Gode kunnskaper i skandinavisk skriftlig og muntlig.
 • Norsk autorisasjon
Vi kan bl.a. tilby:
 • Godt arbeidsmiljø, faglige utfordringer, variasjon og innflytelse
 • Tilrettelegging for stillingen og faglige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe arbeid til ektefelle/samboer.
 • Flyttegodtgjørelse – vi har bolig, og er behjelpelig med barnehageplass
  Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes til trond@nordtun.no , eller Nordtun HelseRehab, Nordtunveien15, 8170 ENGAVÅGEN innen 30.09.2020 Kontaktinformasjon:     Trond Dragland Nestleder (+47) 75721300 trond@nordtun.no