Presse

Nordtun i media

Nordtun HelseRehab rehabiliteringssenters omtale i aviser og andre publikasjoner

Omtale i Framtia

«Nordtun HelseRehab har nylig gjennomført kurs for de som sliter med tinnitus i hverdagen..»

Les hele artikkelen her (PDF)