Behandlingstilbud

Avtale med Helse Nord rhf

Nordtun HelseRehab har inngått avtale med Helse Nord RHF om levering av rehabiliteringstilbud til følgende diagnosegrupper i perioden 2015-2019 (med 2 + 2 års opsjon).

Mer informasjon om hvert tilbud finner du ved å trykke på tilbudet under:

Kreft

Rehabiliteringstilbud for pasienter etter kreft.

Mer informasjon om tilbudet
Hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade

Rehabiliteringstilbud for pasienter etter hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade –subakutt og kronisk fase.

Mer informasjon om tilbudet
Tinnitus og Mb. Ménière.

Rehabiliteringstilbud for pasienter sanseforstyrrelser.

Mer informasjon om tilbudet
Kols og andre luftveislidelser

Rehabiliteringstilbud for pasienter med Kols og andre luftveislidelser

Mer informasjon om tilbudet
Ortopedi

Pasienter med ortopediske inngrep

Mer informasjon om tilbudet
Inflammatoriske revmatiske sykdommer

Rehabiliteringstilbud for pasienter med inflammatoriske Revmatiske sykdommer, voksne

Mer informasjon om tilbudet
Muskel-/skjelettplager

Pasienter med Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Mer informasjon om tilbudet
Komplekst sykdomsbilde

Rehabiliteringstilbud for pasienter med Komplekst og sammensatt sykdomsbilde

Mer informasjon om tilbudet