Ledig stilling som sommervikar

04 mar Ledig stilling som sommervikar

Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Helgelandskysten i Meløy kommune – med fjell, isbre og skjærgård i nærområdet. Vi driver rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, og gir tilbud til ulike pasientgrupper. Driften er basert på avtale med RHF Helse Nord. Her behandler vi fra og med 2015, ortopediske pasienter, revmatikere, hjerneslagpasienter,kols, pasienter med komplekst og sammensatte lidelser og gruppetilbud til tinnitus og Mb.menière. Her er plass til 55 brukere, i hovedsak på enkeltrom. Vi er vel 45 ansatte i et godt arbeidsmiljø, og Nordtun er en kunnskapsbedrift med stort potensial for utvikling. Som arbeidsgiver er vi medlem av NHO og følger deres avtaleverk. Se www.nordtun.no for flere opplysninger

Les mer om Stiftelsen Nordtun Helserehab

STILLINGSBESKRIVELSE

Nordtun HelseRehab trenger ferievikarer på avdeling for medisinsk service i perioden 24.06.20 – 25.08.20.

Faggrupper det er behov for: Helsefagarbeidere og sykepleiere

Avdelingen er døgnbemannet med sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, turnusen er 3 delt med vakt hver 3. helg.

Vi ønsker vikarer som er glad i mennesker, kan jobbe selvstendig og i team. Egenskaper som fleksibilitet og positiv innstilling blir vektlagt.

Det er en forutsetning at søkere snakker og skriver flytende norsk.

Ved behov kan vi være behjelpelige med korttidsboliger.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ringe 75721300 og be om å få snakke med avdelingssykepleier Ruth Ellinor Johansen

Hvordan søke:
Søknad med CV sendes til Nordtun HelseRehab Nordtunveien 15 8170 ENGAVÅGEN  kopi kan sendes til: post@nordtun.no

Søknadsfrist:
3. juni – 2020