Tiltak for et røykfritt miljø

05 okt Tiltak for et røykfritt miljø

Røykebua blir nå flyttet – denne gangen for godt!

På Nordtun ønsker vi å fokusere på helsefremmende tiltak. Røykebua blir flyttet for at hele huset skal omkranses av frisk luft for alle som trenger det. Vi ønsker å følge røykelovens hensyn til både pasienter og personal.

Røykebua blir flyttet til området ovenfor garagen, dette er så langt unna hovedhuset at røykere som ønsker å røyke under oppholdet ikke kan belage seg på hjelpetrengende transport til – fra røykebua.

Det vil bli lagt tilrette for bistand til røykeslutt, røykeplaster, tyggetabeletter m.m for de som ønsker det.

Vi gleder oss over nok et steg mot et totalt røykfritt miljø på Nordtun!

Tags: