1 testside med bilde

 

 

Spesialisert rehabilitering

 

 

Nordtun HelseRehab rehabiliteringssenter innen spesialisthelsetjenesten.
Vi tar imot rundt 600 pasienter årlig, med variasjon i funksjonsnivå, tilstand og diagnose.

 

Behandlingsvisjonen er «sett, hørt og tatt på alvor» – dette betyr i praksis at vi setter pasienten i sentrum for sin eigen rehabiliteringsprosess. Tverrfaglig stab skal undervise, motivere og rettlede underveis.

Målet er at sammen med pasientene skal vi nå «opp og fram». Pasientenes ressurser er viktigere enn begrensingene og et helhetlig perspektiv på pasient og prosess står i sentrum. I prosessen benytter vi lavterskeltilbud innen friluftsliv og fysisk aktivitet, individuell oppfølging av fysioterapeut og lege, tilpasset fysisk aktivitet og samtale, undervisning basert på kognitiv terapi.