Stillinger ledig medisinsk service

04 nov Stillinger ledig medisinsk service

Medisinsk service på Nordtun har fått ny turnus og noen av sykepleierne er ute/ skal ut å gi nye borgere til bygda vår.

Dermed utlyser vi følgende stillinger:

Vakant 1. ca 20 % stilling, heldøgnsturnus. Helsefagarbeider/assistent.

 

Vakant 2. ca 12 % stilling, heldøgnsturnus. Helsefagarbeider/assistent.

 

Vakant 3. ca 40 % stilling, heldøgn, ønsker fortrinnsvis sykepleier/vernepleier.

 

Ledig 80% stilling fra 18 januar 2021, heldøgnsturnus sykepleier/vernepleier

Om Nordtun
Nordtun HelseRehab er en ideel stiftelse og har i mange år hatt et nært og formelt samarbeid med Nordlandssykehuset.
Vårt tilbud er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord.

Vi tilbyr rehabilitering for en svært bred pasientgruppe.  Hoved områdene er rehabilitering av ortopedipasienter, kreftpasienter, pasienter med tinnitus, KOLS og muskel og skjelett lidelser.
Vi har 45 døgnplasser med et snitt på 30 pasienter. Behandlingsforløpet er som regel 2-3 uker.

Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, psykolog, hjelpepleiere, miljøarbeider og assistenter.
Nordtun HelseRehab er en spennende arbeidsplass der vi hjelper pasienter til å fa best mulig utbytte av behandlingen.  For å oppnå dette jobber vi målrettet i team for å danne en helhet som gir resultater og mening.

Vi ser etter deg som:

  • har interesse for tverrfaglig rehabilitering i svært godt tilrettelagte omgivelser
  • er en person med faglig engasjement
  • har gode kunnskaper i skandinavisk skriftlig og muntlig.


Oppgaver:

Delta i avdelingsmøter og kurs
Tverrfaglige møter
Utføre selvstendige prosedyrer
Assistere ved undersøkelser
Koordinere og planlegge for hjemreise
Planlegge og gjennomføring av mestirngskurs

Søknad sendes til:
Leder for medisinsk service: ruth.johansen@nordtun.no
Konstituert leder: trond@nordtun.no

Avdelingsleder har telefon 90611690

Treffes på tlf. daglig fra kl 1000-1500