Stilling ledig, avdelingsleder

10 apr Stilling ledig, avdelingsleder

Stilling som avdelingleder avdeling for Medisinsk Service ledig

Stiftelsen Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Engavågen i Meløy kommune på Helgelandskysten, med fjell, fjorder, isbreen Svartisen og en rik skjærgård i nærområdet. Området er attraktivt for friluftsaktiviteter både på fjell og sjø, vinter og sommer. Se f.eks.
www.visitmeloy.no.  Her driver vi rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, og gir tilbud til mange pasientgrupper. Driften er basert på avtale med RHF Helse Nord, og vi gir

tilbud innen ortopedi, muskel-/skjelettplager, revmatikere, hjerneslag, kols, kreft, komplekst og sammensatte lidelser og gruppetilbud til tinnitus og Mb.menière. Vi har plass til 50 brukere på enkeltrom. Våre 48 ansatte er godt kvalifisert, og organisert i 4 avdelinger. Nordtun er en kunnskapsbedrift med potensial og mål om videre satsing og utvikling.  Se for øvrig www.nordtun.no.

 

Er du vår nye Avdelings-sykepleier?

  • Kjenner du et brennende ønske om å dele kunnskap med engasjerte medarbeidere?
  • Er du engasjert når rehabiliteringspotensial skal kartlegges?
  • Ønsker du tilgang til unik natur og flotte treningsmuligheter?

Er du en slik sykepleier, har vi en spennende arbeidsplass å tilby, engasjerte og kompetente medarbeidere som vil ha deg med på laget.

 

Vi søker Avdelings-sykepleier med personalansvar i 100 % stilling fra 15. juni eller etter avtale.

Kvalifikasjonskrav er off. godkjent sykepleier. Du må ha ledererfaring og kjennskap til turnusplanlegging. Det er ønskelig med erfaring innen rehabilitering, mastergrad, eller spesialisering innen relevante fagområder, men ingen betingelse.

 

Avdelingen er døgnbemannet med sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, med 3 delt turnusarbeid, og vakt hver 3. helg.

Tverrfaglighet, brukermedvirkning og helhetlig tilbud til brukerne er viktige arbeidsprinsipper for oss. Arbeidsoppgavene innebærer personalansvar, turnusplanlegging, epikriseansvarlig, sykepleierfaglig oppfølging av pasientene, bl.a. mottak og utskriving av pasienter, oppfølging og observasjon ved medisinering, informasjon og veiledning, oppfølging med prøvetaking, sårstell, ADL trening, kartlegging og oppfølging av rehabiliteringsbehov i samarbeid med det øvrige behandlingspersonale, samarbeid med hjemkommunen, delta i tverrfaglige samarbeid.

 

Du må ha gode ferdigheter i Norsk skriftlig og muntlig.

 

Har du gode evner i samhandling og samarbeid med/om pasienten, vil du passe godt inn hos oss. Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, i tillegg til kjøkken-, renholds- og teknisk personale. Vi har i tillegg avtaler med ulik supplerende fagkompetanse.

 

 

Vi kan tilby: Gode arbeidsforhold med velutstyrt åpen avdelingsbase. Tilrettelegging for faglige utviklingsmuligheter. Varierte pasientgrupper. Kolleger og ledelse som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Flyttegodtgjørelse – behjelpelig med bolig(tjenestebolig). Barnehage og grunnskole i nærheten.

Nærmere opplysninger om stillingen på telefon 75 72 13 00, spør etter avdelingssykepleier Gølin Aglen (90087755), eller Nestleder Ann-Karin Lillehaug (94158578).

 

Søknad med CV, og kopi av vitnemål og autorisasjon sendes til ann-karin@nordtun.no, eller Nordtun HelseRehab, Nordtunveien 15, 8170 ENGAVÅGEN innen 30.april.