Mestringskurs for Tinnitus og Mb.mèniere

11 mar Mestringskurs for Tinnitus og Mb.mèniere

Informasjon og oversikt over mestringskurs/rehabilitering for hørselshemmede 2018:

I Nordtuns tilbud «rehabilitering for hørselshemmede» vil vi i 2018 invitere til fem mestringskurs for Tinnitus og Mb.mèniere.

Målgruppen er personer med sterke plager. Du kan søke gjennom din fastlege og/eller spesialist lege.
Søknaden sendes til regional vurderingsenhet (RVE) ved Helse Nord. Ønsker du å lese mer om kurset finner du det under informasjon om våre tilbud ved sanseforstyrrelser her

Henvisninger til kursene behandles fortløpende. Reisen dekkes i henhold til regelverket.

Kursdatoer 2018 er:

–          Uke 16 + 17 – fra 16/4 – 28/4. (Grunnkurs)- FULLT

–          Uke 22 + 23 – fra 28/5 – 09/6. (Oppfølgingskurs)

–          Uke 24 + 25 – fra 11/5 – 22/5. (Ekstra grunnkurs) – EKSTRA KURS

–          Uke 36 + 37 – fra 03/9 –  15/9. (Grunnkurs)

–          Uke 38 + 39 – fra 17/9  – 29/9. (Grunnkurs)


Ta forbehold mhp nok deltakere.

Trenger du selv eller kjenner noen som trenger hjelp til å mestre overnevnte hørselsplager, nøl ikke med å søke – eller ring oss for mer informasjon.

Kontaktinformasjon:
Telefon 75721300
e-post: post@nordtun.no
www.nordtun.no