Ledig stilling som helsefagarbeider

20 jun Ledig stilling som helsefagarbeider

Stiftelsen Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Engavågen i Meløy kommune på Helgelandskysten, med fjell, fjorder, isbreen Svartisen og en rik skjærgård i nærområdet. Området er attraktivt for friluftsaktiviteter både på fjell og sjø, vinter og sommer. Se f.eks. www.visitmeloy.no eller meloytettpaa.  Her driver vi rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, og gir tilbud til mange pasientgrupper. Driften er basert på avtale med RHF Helse Nord, og vi gir tilbud innen ortopedi, muskel-/skjelettplager, revmatikere, hjerneslag, kols, kreft, komplekst og sammensatte lidelser og gruppetilbud til tinnitus og Mb.menière. Vi har plass til 50 brukere på enkeltrom. Våre 48 ansatte er godt kvalifisert, og organisert i 4 avdelinger. Nordtun er en kunnskapsbedrift med potensial og mål om videre satsing og utvikling.  Se for øvrig www.nordtun.no.

 

Er du vår nye Helsefagarbeider?

  • Kjenner du at det kribler i nysgjerrigheten når rehabiliteringspotensial skal kartlegges?
  • Kjenner du et brennende ønske om å dele kunnskap med engasjerte medarbeidere?
  • Ønsker du tilgang til unik natur og flotte treningsmuligheter?

Er du en slik ser Helsefagarbeider, har vi en spennende arbeidsplass å tilby, engasjerte og kompetente medarbeidere som vil ha deg med på laget.  Vi søker Helsefagarbeider fast stilling inntil 86 % fra 1. august 2019 eller etter avtale.

Kvalifikasjonskrav fagbrev Helsefagarbeider eller tilsvarende.

Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, men ingen betingelse.

Avdelingen er døgnbemannet med sykepleiere og hjelpepleiere / helsefagarbeidere, og med arbeid hver 3. helg. Tverrfaglighet, brukermedvirkning og helhetlig tilbud til brukerne er viktige arbeidsprinsipper for oss. Arbeidsoppgavene innebærer oppfølging av pasientene, bl.a. mottak og utskriving av pasienter, oppfølging med prøvetaking, sårstell, ADL, oppfølging og observasjon ved medisinering, informasjon og veiledning, kartlegging og oppfølging av rehabiliteringsbehov i samarbeid med det øvrige behandlingspersonale, delta i tverrfaglige samarbeid.

Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

Personlig egnethet og samarbeidsevner er viktig for oss.

Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, i tillegg til kjøkken-, renholds- og teknisk personale.  Vi har i tillegg avtaler med ulik supplerende fagkompetanse.

Vi kan tilby: Gode arbeidsforhold med velutstyrt åpen avdelingsbase. Tilrettelegging for faglige utviklingsmuligheter. Varierte pasientgrupper. Kolleger og ledelse som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Flyttegodtgjørelse – behjelpelig med bolig(tjenestebolig). Barnehage og grunnskole i nærheten.

Nærmere opplysninger om stillingen på telefon 75 72 13 00, spør etter avdelingssykepleier Gølin Aglen (90087755), eller Nestleder Ann-Karin Doyle Lillehaug (94158578).

 

Søknad med CV, og kopi av vitnemål og autorisasjon sendes til ann-karin@nordtun.no, eller Nordtun HelseRehab, Nordtunveien 15, 8170 ENGAVÅGEN innen 30.juni.

Stiftelsen Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Engavågen i Meløy kommune på Helgelandskysten, med fjell, fjorder, isbreen Svartisen og en rik skjærgård i nærområdet. Området er attraktivt for friluftsaktiviteter både på fjell og sjø, vinter og sommer. Se f.eks. www.visitmeloy.no eller meloytettpaa.  Her driver vi rehabilitering innenfor