Informasjon drift 02.01.2019

02 jan Informasjon drift 02.01.2019

Viser til presseoppslag 02.01.2019 i Nrk og Avisa Nordland angående permitteringer av ansatte på Nordtun HelseRehab:

Nordtun har hatt en uavklart driftssituasjon knyttet opp mot spesialistlegedekningen. Nordtun har i ettermiddag 02.01.2019 fått avklart forutsetningene for videre drift og gjenopptar inntak av pasienter og normal drift f.o.m 07.01. 2019.

Nordtun HelseRehab

Sverre Monsen
Daglig leder

https://www.facebook.com/NordtunHelseRehab/