Hvem kan søke opphold?

Pasienter på tur
BEHANDLINGSTILBUD HELSE NORD

Vi har avtale med Helse Nord rhf, kommuner med rehabiliteringstilbud og avtaler med forsikringsselskaper.

Les her for mer informasjon om våre behandlingstilbud.

KOMMUNALE PASIENTER

Nordtun HelseRehab tilbyr kommunal rehabilitering.
For å sjekke ut om din kommune har kommunal rehabiliteringsavtale, kontakt ditt lokale tildelingskontor.

DSC_2051
DSC_2507
Forsikringsaker

Nordtun HelseRehab tilbyr også rehabiliteringsavtaler med forsikringsselskap.
Kontakt ditt forsikringsselskap for mer informasjon om mulighet til rehabilitering ved Nordtun HelseRehab.

Private/egenbetalende

Ta kontakt ved spørsmål om inntak. Vi vil gjøre vårt ytterste for at pårørende som ønsker opphold får mulighet til dette.

Nordt 022