Hvem kan søke opphold?

Pasienter på tur
BEHANDLINGSTILBUD HELSE NORD & HENVISNINGSRUTINER

Vi har avtale med Helse Nord rhf, kommuner med rehabiliteringstilbud og avtaler med forsikringsselskaper. Her vil du finne link til mer informasjon om vårt behandlingstilbud & om HelseNords nye rutiner for henvisning

 

Nye henvisningsrutiner, les her

 

Vårt behandlingstilbud

KOMMUNALE PASIENTER

Nordtun HelseRehab tilbyr kommunal rehabilitering.
For å sjekke ut om din kommune har kommunal rehabiliteringsavtale, kontakt ditt lokale tildelingskontor.

DSC_2051
DSC_2507
Forsikringsaker

Nordtun HelseRehab tilbyr også rehabiliteringsavtaler med forsikringsselskap.
Kontakt ditt forsikringsselskap for mer informasjon om mulighet til rehabilitering ved Nordtun HelseRehab.

Private/egenbetalende

Ta kontakt ved spørsmål om inntak. Vi vil gjøre vårt ytterste for at pårørende som ønsker opphold får mulighet til dette.

Nordt 022