Fysioterapeut 100% -vikariat

16 okt Fysioterapeut 100% -vikariat

Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Helgelandskysten i Meløy kommune – med fjell, isbre og skjærgård i nærområdet. Området er attraktivt for friluftsaktiviteter både på fjell og sjø. Vi driver rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, og gir tilbud til ulike pasientgrupper. Driften er basert på avtale med RHF Helse Nord. Her behandler vi fra og med 2015,   ortopediske pasienter, revmatikere, hjerneslagpasienter, kols, pasienter med komplekst og sammensatte lidelser  og gruppetilbud til tinnitus og Mb.menière. Her er plass til 55 brukere, i hovedsak på enkeltrom. Vi er vel 45 ansatte i et godt arbeidsmiljø, og Nordtun er en kunnskapsbedrift med stort potensial for utvikling. Som arbeidsgiver er vi medlem av VIRKE og følger deres avtaleverk. Se www.nordtun.no for flere opplysninger.

 

FYSIOTERAPEUT 100% stilling -Vikariat

Vi søker fysioterapeut i vikariat 100 % stilling fra snarest, og frem til 15/8-2019, men med mulighet til forlengelse/ evt. fast tilsetting.

Kvalifikasjonskrav er off. godkjent fysioterapeut.  Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, mastergrad, eller spesialisering innen relevante fagområder, men ingen betingelse.

Spesial fysioterapeut vurderes for fast tilsetting tidligere.

 

Du vil jobbe sammen med 5 andre fysioterapeuter. Fysioterapeutene her arbeider dels individuelt, dels flerfaglig og dels i tverrfaglige team. Tverrfaglighet, brukermedvirkning og helhetlige tilbud til brukerne er viktige utviklingsområder og arbeidsprinsipper for oss. Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig, er en forutsetning. Personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges. Har du lyst til å prøve «det gode liv» i naturskjønne Meløy?

Har du gode evner i samhandling og samarbeid med/om pasienten, vil du passe godt inn hos oss.

Vårt helsefaglige team består av spesialistlege, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, folkehelserådgiver, og hjelpepleiere/helsefagarbeidere, i tillegg til kjøkken-, renholds- og teknisk personale.  Vi har i tillegg avtaler med ulik supplerende fagkompetanse.

Vi kan tilby: Gode arbeidsforhold med velutstyrt avdeling. Tilrettelegging for faglige utviklingsmuligheter. Varierte pasientgrupper. Kolleger og ledelse som er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Flyttegodtgjørelse – behjelpelig med bolig(tjenestebolig). Barnehage og grunnskole i nærheten.

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen kan du ringe oss på telefon 75 72 13 00 og spørre etter avdelingsleder Trond Dragland på fysio-/ergoterapiavdelingen, eller

Daglig leder Sverre Monsen(99549693). Se også vår hjemmeside www.nordtun.no.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes på epost, eller Nordtun HelseRehab, Nordtunveien15, 8170 ENGAVÅGEN  innen 27 oktober 2018.