Før avreise til Nordtun

SØKNADSKJEMA

For pasientgrupper som er dekket av Helse Nord
For å bli henvist til oss på refundert grunnlag må du kontakte din fastlege.
For nedlastning av søknadsskjema trykk her

Søknadskjema til Nordtun HelseRehab
data538x278
Henvisning og inntak

For pasienter dekket av HelseNord:
Det er opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten. Henvisninger kan sendes elektronisk.

Hvem kan søke opphold på Nordtun? Les her:

Priser og egenandeler

For pasienter dekket av HelseNord:
Egenandelen for oppholdet er kr 128,- pr. døgn. (pr. 1. januar 2015)
Prisen inkluderer full pensjon, undersøkelser og behandlinger, konsultasjoner, fysioterapi, psykolog, medisinsk service og mulighet til å delta i alle våre aktivitetstilbud og fasiliteter ellers.

Her finner du mer  informasjon om priser, egenandeler og reisedekning for pasienter og pårørende.

Les mer om priser og egenandel på Nordtun.
straa_538x278
Ventetid

For pasienter på opphold dekket av Helse Nord:
Du finner gjennomsnittlig ventetid for å komme inn ved Nordtun ved å lese på Helse Nord’s ventetidsoversikt

Praktisk informasjon

Hva skal jeg pakke til oppholdet? Hvordan mat serveres og når? Hva tilbyr Nordtun meg som pasient eller pårørende?
Her finner du utfyllende informasjon om ditt opphold på Nordtun.

pakke_538x278